ActiPatch™ pilotprojekt med 52 patienter i almen praksis.

Gennemført sep.-okt. 2008.
Af speciallæge i almen medicin, Jørn Bennedbæk.

Behandlingsprincip

Hos levende, raske celler er membranpotentialet stabilt (hvilepotentialet). Membranens inderside er negativt ladet i forhold til ydersiden. De fleste af vore celler har hvilepotentiale på ca. 70 millivolt. Øges det hyperpolæriseres membranen og nedsættes det depolæriseres den. Regnes de 70 millivolt som et felt over den 7 nanometer tykke membran, bliver feltstyrken 10.000 volt pr. millimeter.

Ændringer i dette felt påvirker konformationen af proteiner i plasmamembranen, og dermed deres egenskaber (ref. 1). Der er tidligere undersøgt effekt af forskellige frekvenser i elektromagnetisk felt med hensyn til proteinsyntese i fibroblaser (ref. 2).

ActiPatch™ udnytter moduleret radiofrekvens genereret elektromagnetisk felt for at kunne inducere den lavfrekvent membranstabiliserende puls, hvor amplituden af feltet på 1 kHz er 100 uV/cm. Herigennem induceres membranen til at genetablere hvilepotentialet.

Effekt angives at kunne være på flere niveauer. Cellestabiliserende. Forbedring af celle-til-celle kommunikation. Neuron-transmission-forbedrende. Den direkte og indirekte antiinflammatoriske effekt på
alle trin.

Behandlingsvarighed

Patienterne blev instrueret i brug og om at påsætte ActiPatch™ om aftenen og tage den af næste morgen. Dette skulle udføres i en uge. Graden af effekt skulle noteres på en visuel skala fra 0-5, hvor vs5 var maksimal smerte (start) og vs0 ingen smerte. Testens varighed var 7 døgn.

Diagnoser og resultater

ActiPatch™ havde en effektiv virkning på følgende diagnoser:
 • 3 patienter med fascitis pedis (senepladebetændelse under fod). 1 var smertefri efter 5 døgn, 1 var smertefri efter 6 døgn. Den 3. havde kun få gener (vs1) efter 7 døgn.
 • 7 patienter med Epicondylitis lateralis (tennisalbue). 1 var smertefri efter 4 døgn. 4 var smertefri efter 6 døgn. 1 havde lette gener (vs2) efter 7 døgn og 1* havde ingen effekt.
 • 2 patienter med epicondylitis medialis (golfalbue) var smertefri efter 6 døgn.
 • 4 patienter med tibialis anterior syndrom (skinnebens¬betændelse). 2 var smertefri efter 3 døgn og 2 efter 5 døgn.
 • 2 patienter med pes anserinus tendinit (løberknæ) havde kun få gener efter 7 døgn (vs1).
 • 3 patienter med polyartrosis manuum med erkendt rheumatoid artrit (leddegigt i fingre). 2 var smertefri efter 6 døgn. 1 havde lette gener efter 7 døgn (vs2).
 • 2 patienter med artritis urica (urinsyregigt). På dag 7 havde den ene kun lette gener (vs1) og den anden moderate (vs3) også dag 7.
 • 8 patienter med myosis lumbale (smerter i lænderygmuskulaturen) uden radiculære smerter eller neurologiske udfald. 4 var smertefri 4. dag, 1 var smertefri 5. dag, 1 var smertefri 6. dag og 2. havde kun lette gener 7. dag (vs2).
 • 3 patienter med distorsio pedis/laesio lig. talofibulare anterior (forstuvet fod). 2 var smertefri på 6 døgn. 1 havde efter 7 døgn kun lette gener (vs1).
 • 8 patienter med tendinitter (senebetændelse) af håndled og antebrachium (flexorsener samt brachioradialis). 4 var smertefri 3. døgn. 1 smertefri 4. dag. 1 var smertefri 5. døgn. 1 var smertefri 6. døgn og 1 havde ingen effekt.
 • 4 patenter med achillestendinit (akillessenebetændelse). 3 var smertefri efter 5. døgn og 1 var smertefri efter 6 døgn.

ActiPatch™ havde dog ingen virkning på:

 • 2 patienter med Mb. Osgood-Schlatter (Vokseværk i knæ).
 • 2 patienter med smertesequelae (følgesmerter) 1 år efter operation for cervical prolaps (diskosprolaps i nakke).
 • 2 patienter tilsvarende efter lumbal prolapsoperation (diskosprolaps i lænd).

* Havde tidligere gennemgået operation bilateralt for pronator teres syndrom (nerveafklemning i underarmen).

Diskussion

ActiPatch™ har vist sig særdeles effektiv ved mange tilstande. Der er ikke set bivirkninger eller angivet klager af nogen art. Det er nemt at håndtere for patienterne.
Der ville være spontan remission hos flere af patienterne i nærværende undersøgelse, men spørgsmålet er, hvor hurtigt i forhold til aktuelle. De 2 patienter med rheumatoid artrit angav effekten mindst ligeså effektiv som deres ellers normale steroidkur, men hurtigere indsættende.
I dette lille pilotprojekt er der kun behandlet ca. 8 timer/døgn. Producenten anbefaler i videst mulig omfang døgnbehandling.
Ville flere have haft effekt hurtigere og ville nogle, der ikke havde effekt haft det, hvis behandlingen var konstant? ActiPatch™ har strøm op til 720 timer.
Det primære indtryk er, at denne behandling overfor de nævnte diagnoser, hvor der er positiv respons, er mindst ligeså effektiv som vanlig terapi, men med hurtigere indsættende effekt.

 

Referencer

1) Suhr-Jessen, Peter (2004) Basisbog i Cellebiologi
2) McLeod,K.J.Collazo,L.(2000) Suppression of protein synthesis in fibroblasts. Science 236: 1465-1469


Mærsk-Andersen as | Alsikevej 16 | DK-8920 Randers NV | Tel.: 86 42 65 55 | info@maerskandersen.dk | CVR-nr.: DK-15042613

 ActiPatch™ er et moderne impulsplaster til smertelindring af blandt andet lændesmerter, muskelinfiltrationer, smerter i bevægeapparatet, forstuvninger, fibersprængninger, forstrækninger, belastningsskader, tennisalbue, golfalbue, seneskedebetændelse,
løberknæ, golfalbue og muskelrestitution.
Plastret giver medicinfri smertebehandling 24 timer i døgnet. ActiPatch™ kan genbruges op til 720 timer.
______________________________________________________________________________________________________________

ActiPatch™ fås til private i 3 varianter:
ActiPatch™ Ryg, ActiPatch™ Hånd/Fod, ActiPatch™ Knæ
 ActiPatch sælges også til professionelle i 5 varianter:
RecoveryRX Brystkirurgi , RecoveryRX Øjenkirurgi, RecoveryRX Kæbekirurgi, RecoveryRX Næsekirurgi, RecoveryRX Almen kirurgi